Man to watch: Doug Casey

For dem som ikke kjenner Doug Casey, anbefaler vi å lære ham å kjenne.
Han har et helt unikt internasjonalt perspektiv.


http://en.wikipedia.org/wiki/Doug_Casey

http://www.escapeartist.com/Articles/Doug_Casey.html

Share
This entry was posted in Forretningsliv. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.