The best is yet to come

Arthur “Art” Laffer, Reagans økonom, mener børsen kan gå mye mye mer. Historisk er prisingen lav i forhold til inntjening. Dessuten mener han frykten for at Demokratene skal ta over etter valget i 2008 gjør at selskapene vil maksimere den korsiktige profitten nå. Dersom Demokratene tar over, vil de ha et vindu til ca 2010 å ta ut store overskudd til lav skatt.

Share
This entry was posted in Finans. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.