Fox News – Dismissed

Undertegnede har fulgt Fox News de seneste ukene på reise i USA. Dommen blir dessverre at kanalen må avskrives som neokonservativ propaganda. Vi hadde håpet Fox ville forsøke å “walk the fine line”, men de er helt klart bevisst, og bevisst provoserende sådan, langt over på neocon-høyresiden.

Share
This entry was posted in USA. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.