Hillary Clinton for President

Sentimentet blant oppegående folk i USA er nå overraskende pro Hillary Clinton. Ikke fordi mange liker henne per se. Grunnen er at folk i økende grad avskriver Republikanerene som et alternativ, man ser det som helt nødvendig med forandring. Hillary ses som den mest sannsynlige vinner av Demokratenes race.

Share
This entry was posted in USA. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.