St. Louis Federal Reserve: International Economic Trends

Pengemengdevekst

Grafen viser veksten i pengemengden (M1, M2) i Norge.Research-avdelingen i St. Louis Federal Reserve følger Norge. Dette er ekstremt viktig og gir oss en uavhengig kilde til informasjon.

Den nye International Economic Trends kom nå i juli. Den ligger ute helt gratis. Bruk gjerne litt tid på denne, spesielt på de tallene som gjelder Norge.
http://research.stlouisfed.org/publications/aiet/

Spesielt anbefaler vi å se på grafene i kortversjonen.
http://research.stlouisfed.org/publications/aiet/norway.pdf

Legg spesielt merke til den tredje grafen “Monetary Aggregates”. Du vil se at pengemengdeveksten i Norge har vært enorm de seneste årene. Pengemengdeveksten gikk fra 3% i 2003 (børsen på bunn) til over 22% i 2006 (børsen i vanvittig vekst). Dersom man legger sammen tallene, ser man at Pengemengden (M1, M2) i Norge er mer enn doblet siden 2003! Hvor har disse pengene gått? De har gått til boliger og til børsen selvfølgelig. Grandiosa koster fremdeles det samme (dvs inflasjonen som målt i konsumentprisindexen er lav). Men, masse masse masse nye penger skapes ut av intet fra kreditt. Disse pengene spres så ut i økonomien. Eiendom går opp, børsen går opp opp opp. Før eller senere vil dette snu, da vil eiendom og børsen falle kraftig. Dette er grunnleggende østerriksk økonomisk teori.

Share
This entry was posted in Økonomi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.