Valg? Comprende?

Valg 2007 Det skal være kommunestyre- og fylkestingsvalg om 2 uker.

Hvem bryr seg vel da om at de stemmeberettigede faktisk er istand til å forstå de forhold valget gjelder?

Det kongelige regional- og kommunaldepartement har nemlig sendt ut informasjon om folks rettigheter ved valget på hele 8 forskjellige sprog i tillegg til norsk.

At folk skal forstå de forhold det gjelder, dersom de forstår engelsk, men ikke norsk, kan man kanskje til nød se, men hva med tyrkisk, russisk, somali, vietnamesisk, arabisk, farsi og urdu?

Share
This entry was posted in Politikk. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.