Worst Case Scenario

Internasjonal terrorisme er en høyst trussel. Det er blitt enklere, billigere å gjennomføre terrorist attak en noensinne.
I stor grad er dette en trussel vi ikke kan gjøre noe med og som vi derfor må lære å leve med. Uansett hvor mye USA kriger, invaderer og bomber kan de kun helt på marginen gjøre noe med dette problemet.

9/11 fly kapringer, lokale selvmordsbomber, bilbomber er likevel egentlig ikke problemet. 9/11 skadene var egentlig ikke veldig store, de berørte for eksempel IKKE deg eller meg direkte, kun indirekte.
Selv en enkel atom bombe, eller kjemisk bombe, en dirty-bomb i New York, Jerusalem, London eller Tokyo blir lokale problemer som verden kan løse.

Det virkelige problemet og worst case scenario er et biologisk angrep med et smittsomt patogen. Verden er stort sett uforberedt på et slikt angrep. Det er så ille å tenke på at de fleste helt enkelt lar være å tenke på det. Folk vil dø som fluer, noen sterke vil overleve men verden vil se helt annerledes ut.

Dersom det skulle skje er løsningen antagelig fullstendig isolering i små bevepnede grupper helst på landet, selvhusholdning, ekstremt fokus på ikke-kontakt, renslighet og sterilisering av alt vi er i kontakt med.

Man bør tenke gjennom dette.

US Army skrev i sommer en rapport om fjerde og femte generasjons krigføring. Det er de siste 3-4 sidene som er viktige, der det står om spredning av disse biologiske våpnene.


http://usacac.army.mil/CAC/milreview/English/MayJun07/Hammes.pdf

Share
This entry was posted in Forsvar. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.