Mer enn en samfunnsøkonom – Trygve J. B. Hoff (1895-1982)

Trygve J.B. Hoff - Av. Arne Durban

”Vi er nemlig nødt til å innregistrere at menneskene
ikke er gode. Ikke bare gode. Ikke naturlig gode.
Menneskene må streve efter å bli gode.
Kjempe for menneskeverdet.
De dignitate hominis.”
Trygve J. B. Hoff, Fred og fremtid – liberokratiets vei, 1945


Vi har gleden av å peke på en ny meget god artikkel om Farmands hovedskikkelse Trygve J.B. Hoff av Lars Peder Nordbakken publisert i Minerva.

Share
This entry was posted in Forretningsliv. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.