« Fibernett | Main | David Frum on Ron Paul »

Oslo Som Internasjonalt Finanssentrum

Anders Onarheim i Carnegie og Hans Petter Aas i DnB går i bresjen; Oslo Som Internasjonalt Finanssentrum.
De mener oljeforumen er en naturtillgang på lik linje med oljen, og at dette gir en komparativ fordel som bør utnyttes til å skape en industri. "Forde det er mulig" som Onarheim sier. Det bør satses for å skape et internasjonalt finanssentrum i Oslo.

- Deler av forvaltningen av oljeformuen bør flyttes til Oslo.
- Forvalterne må sende folk til Oslo for kompetanseoverføring.
- Det må satses langsiktig for å bygge dette miljøet på samme måte som oljebransjen ble utviklet.

Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde kaster seg på og ønsker en proaktiv målrettet satsning. Ikke bare bør forvaltningen av oljefondet flyttes til Oslo men investeringene bør også fokuseres for å bygge et spesialistmiljø i visse sektorer.

London er og blir finanshovestaden i vårt nærområde. Tracy Pierce fra London Stock Exchange forteller likevel at de i London ser en trussel fra sector specialist senters. "We see a threat in certain sectors". Hun mener en bred satsning er vanskelig men at en målrettet satsning på noen få sektorer der man har komparative fordeler kan lykkes.


Farmann kommentar:
Prinsipiellt bør markedet styre seg selv, det er og blir Farmanns holdning. Men når Staten nå en gang sitter disse oljepengene kan vi også se spørsmålet mer pragmatisk.
Oslo er allerede blitt et tyngdepunkt innen noen sektorer. Olje, offshore, rigg, laks er noen områder der Oslo er blitt viktig. Dette kan vi jobbe videre med. Paretos Offshorekonferanse drar hele offshoreeliten til seg, Oslo kan bli et finanssentrum for dette miljøet og kanskje for en noe utvidet område med base i olje/offshore.
Det er jo helt tydelig at Svenskene har en helt annen respekt for Oslo som nordisk finanssentrum nå en for bare 10-15 år siden.
Norge har en aldrende befolkning, men folk vil alikevel jobbe lenger en tidligere i fremtiden, de eldre vil og må være involvert. Finans er et område som lar seg kombinere med eldre medarbeidere. Erfaring og perspektiv er verdifulle bidrag, ofte mer verdifulle fra de som har vært med en stund.
En målrettet satsning på dette kan fungerer og bør satses på. I et 10-15 års perspektiv er dette mulig. Det handler ikke om subsidiering, det handler mer om å skape en langsiktig visjon og jobbe for denne fra privat og offentlig side.
Vi er allerede i gang, Paretos Offshorekonferanse er et eksepmel på dette. Visjonen må befestes slik at det skapes en bevissthet som igjen gjør at de tingene som skjer forsterker hverandre.


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting