NEI TIL PRIVATØKONOMISK TVANGSBLOTTING!

Pressemelding fra EFN (Elektronisk Forpost Norge)
Oslo, torsdag 7. februar 2008

NEI TIL PRIVATØKONOMISK TVANGSBLOTTING!

Et enstemmig Storting har vedtatt at skattelistene skal kunne
vises i medier hele året. Dette gjelder også medier som har sider
på Internett. Faktisk har det nå blitt slik at når man søker på et
personnavn, som f.eks. Bjarne Nilsen, så er et av de første eller
øverste treffene man finner setningen “Se hva Bjarne Nilsen
tjener”!

Denne setningen kommer fram når folk søker på ditt navn av helt
andre årsaker, f.eks. for å finne ditt nettsted eller
kontakt-info. Så sendes man til denne nettsiden der man kan søke
på hva hvem som helst i Norge tjener. Man kan også se hva folk i
Norges land tjener rangert etter høyest til lavest inntekt. Det er
ofte ikke noen god reklame å ha for liten inntekt. Denne
ufrivillige offentlige blottleggingen av personopplysninger kan
føre til en rekke konsekvenser og scenarier som lovbestemmerne
ikke har sett. Ungdom opplever å bli mobbet på skolen og rangert.
Naboer eller kolleger grafser og sladrer. Arbeidsmiljø eller
fremtidsutsikter skades eller reduseres.

Andre land undrer seg over denne åpenheten, for ikke å si
tvangsblottingen av personopplysninger. Internett er jo heller
ikke bare tilgjengelig for nordmenn og -kvinner: din og min
inntekt, samt bosted og alder vises nå over hele verden! Hele
året! Bor du alene på et øde sted? Er du i tillegg oppe i årene og
har litt penger? Verdens innbruddstyver og ranere, og kadrer av
svindlere på nett takker den norske staten for godt samarbeid.

Vi må også erkjenne at en persons alder er en av de sterkeste
faktorene for båssetting. Er man over eller under en viss alder,
alt varierende etter kontekst, vil man kunne bli vurdert negativt
i forhold til alderen hvis den som kommer til kunnskap om
vedkommendes fødselsdato har forutinntatte oppfatninger om hvordan
en person i den aktuelle aldersgruppen er eller skal være. Dette
kan opplagt medføre uheldige vurderinger og forbigåelser på et
sviktende grunnlag både i yrkesmessige og andre relasjoner.

Næringsliv og lokale myndigheter ønsker å prisdifferensiere kunde-
eller brukermassen for maksimal uttelling. Ønsker vi et samfunn
der alle behandles forskjellig ut fra deres inntekt? Og ut fra
stereotypier om alder? Og bosted?

Stortinget har altså vedtatt denne offentliggjøringen og åpnet for
global grafsing i og tvangsblotting av nordmenns og -kvinners
personopplysninger uten noen debatt og informasjon, det bare
dukker opp på nettet og legges på toppen i søkemaskinene.

Det oppleves som et overgrep at man nå ikke kan ha det minste
kontroll med sine egne personopplysninger og hvor de spres.
Selvangivelsen er en personlig kontrakt mellom individet og
skatteetaten, og ikke noe som alle skal ha innsyn i.

Argumentene mot offentliggjøring og spredning av selvangivelsen
kan kort oppsummeres slik:

1. En persons inntekt er utelukkende et forhold mellom
arbeidsgiver og arbeidtaker.

2. En persons skattelikning er utelukkende et forhold mellom
personen og skattemyndighetene.

3. Skattelistene gjenspeiler ikke de faktiske forhold (se [1]).

4. Alder og bosted kan ofte være sensitive personopplysninger
som derfor bør være under den enkeltes kontroll.

5. Disse personopplysningene kan misbrukes av personer med uærlige
hensikter.

6. Finnes det i det hele tatt noen argumenter for offentliggjøring
av selvangivelsen? Hvor er i såfall disse argumentene? Hvis de
ikke finnes, hva er da grunnen til at selvangivelsen
offentliggjøres?

Det kan være viktig for pressen å ha tilgang til skattedata for
å kunne drive kritisk journalistikk. Men dette kan gjøres med
anonyme data og uten at pressen behøver å kjenne den enkeltes
inntekt eller formue, som Skattebetalerforeningen har påpekt[1].

[1] Nei til grafsing i folks privatøkonomi
http://www.skatt.no/skatt/nyheter_arkiv/nei_til_gr/

Kontaktpersoner for denne pressemeldingen:

Per Inge Østmoen
pioe@efn.no
mobil: 4735 2097

Bjørn Remseth
rmz@efn.no
mobil: 4790 0184

——————————

———————————–

EFN er en elektronisk borgerrettsorganisasjon – en
rettighetsorganisasjon for ALLES rettigheter – som jobber med
medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no

http://efn.no/selvangivelsepersonvern-pm2008.txt

Share
This entry was posted in Politikk. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.