Monthly Archives: March 2009

På tide å gå short igjen?

Av Geir Kokkvoll Engdahl Jeg har på forumet lovet å poste tidspunktet når jeg igjen går inn short i markedet. Den dagen er nå kommet. I dag la jeg inn en ordre på short SPY. SPY er et elektronisk styrt fond (ETF) som følger S&P 500 indeksen i USA. Grunnen til at jeg nå går […]

Share
Posted in Økonomi | Comments closed

Dette er den store kollapsen for papirpenger

IN NORWEGIAN Av: Hans Jørgen Lysglimt Med den senere tids oppgang i markedene blir mange forledet til å tro at dette er en ny holdbar oppgangsperiode. Det er det ikke. Som tilhengere av den østerrikske økonomiske skole vet vi at papirpenge regimer før eller senere må kollapse. Det vanskelige er å forutse hvor lenge de […]

Share
Posted in Economics, Finans, Økonomi | Comments closed

Mind You – This IS The Big One

By: Hans Lysglimt I say this is the Big One. This financial crisis is the beginning of the depression that must follow from the loose monetary policy, especially since 1971. A depression is the end result of a long line of causality, of events that must follow from previous events. If you believe in the […]

Share
Posted in Økonomi | Comments closed

Bear Market Rally Ended Friday

By: Hans Lysglimt On Friday the S&P was down 2%, NASDAQ down 1.8% and the DOW down 1.7%. I predicted the rally would end last week, and I will call this as the end of the bar market rally. So, we feel somewhat vindicated. This downturn would have continued in Asia, had the market been […]

Share
Posted in Økonomi, Teknologi | Comments closed

Don’t Get Sucked In

By Hans Lysglimt What if Tokyo got flattened tomorrow by an earthquake? Or, what if Paris was vaporized by a rouge nuclear device? What would happen to the dollar? We think it would rise, relatively to other currencies, because it is still seen as a safe harbor, not absolutely speaking but relatively speaking. The dollar […]

Share
Posted in Økonomi | Comments closed

Play This Video And The Video Below Simultaniously

Play both on top of each other at the same time. Adjust volume as needed. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8ErYR_poHv0[/youtube]

Share
Posted in Økonomi | Comments closed