Foredrag for Mot Nye Mål, Bergen 3 juni 2009

Hans Jørgen Lysglimt holdt foredrag for den Bergen baserte gruppen “Mot Nye Mål” med kvinnelige ledere.
Bergen, 3 juni 2009. Ca 120 minutter.
Tema er finanskrisen, der pengepolitikk blir disskutert, spørsmål og svar mot slutten.
Audio / podcast som MP3 fil, 128 MB.

Share
This entry was posted in Økonomi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment