Valget 2009 – Småpartiene – Viktige for demokratiet

Av Hans Jørgen Lysglimt

Vi liker ikke politikk. Vi tar Bismarck på ordet når han sier at ”Den som vet hvordan pølser og lover blir laget, får aldri mer en god natts søvn.” Vi stemmer ikke selv ved stortingsvalget 2009, vi får oss ikke til å støtte noen av dem, vi klarer det bare ikke. Vi er ikke medlem av noe politisk parti og har heller aldri vært det. Vi støtter demokratiet, som ide, og folk må gjerne stemme, men vi får oss ikke til å bli en del av det vi ser. Vi stemmer ikke selv og vi oppfordrer ikke andre til verken å stemmer eller la vær å stemme. Vi støtter muligens demokratiet på vår måte gjennom å stille oss utenfor det, som tilskuer. ”Excerisising the right not to walk.” som Dalton sier i Dead Poets Society. For oss i Farmann er det alltid individet som suverent som er viktig, det enkelte individet som suverent – dette hever seg over politikk, og milevidt langt over det aktuelle politiske landskap i Kongeriket Norge.

I dag har vi likevel involvert oss noe mer direkte en tidligere år. Vi har satt opp en støtteside på Facebook for småpartiene. Merk først at vi ikke støtter noe enkelt av disse partiene, de aspirerer til å kontrollere samme pølsefabrikk som de store. Vi gjør det snarere fordi vi ser at i et fungerende demokratisk system så ønsker vi pluralisme, vi trenger et bredt spekter av ideer og retninger.

Støtte for småpartiene kommer aldri til å bli en stor bevegelse, det ligger i sakens natur. Helst skulle vi sett at noen andre opprettet denne siden og slo et slag for småpartiene, men skal noe blir gjort så må man som vanlig gjøre det selv. Om vi kan gjøre et lite bidrag til en bredere, mer distribuert maktstruktur så er det godt. Dersom noen dukker opp som er godt skikket til å drive saken for småpartiene så gir vi siden bort til dem.

Som liberalist er vi sterke tilhengere av bredt distribuerte maktstrukturer. Pluralisme er sunt. Det skremmer oss når enkelte politiske partier får oppslutning av nær halvparten eller en tredjedel av velgerne. Det er nesten så vi hører folkemassene juble og begynne å marsjere i takt. Superstatlige organer som FN, EU, WTO, Verdensbanken skremmer oss om mulig ennå mer.

Vi ønsker en bred politisk flora, gjerne lokalt. På den måten holdes tankevirksomheten i gang. De store etablerte maktstrukturene blir utfordret. Når småpartiene kommer i vippeposisjon kan den politiske prosessen til og med bli forsinket eller rentav bli blokkert, det mener vi er sunt.

Vi slår derfor et slag for småpartiene i denne valgkampen. Dersom du nå skal stemme oppfordrer vi deg til og med til å stemme på et av småpartiene. Småpartiene definerer vi som alle partier som ligger nære eller under Stortingets sperregrense på 4%.

Vi bryr oss ikke om hva disse småpartiene står for. Det er ikke viktig. De fleste vil uansett holdes nede, så vi ser ingen fare for at noe grums skulle flyte opp.

Vi støtter ingen av dem direkte, men rent konkret håper vi at KrF, Venstre, Høyre, Senterpartiet og SV alle holdes over sperregrensen. Vi ser gjerne at flere små partier kommer opp over 4%. Da blir det dynamikk, da kan vi få småpartier i vippeposisjon som kan utfordre og felle regjeringer. Kontroll på politikeres maktambisjoner fåes ved andre politikeres maktambisjoner. Slik vil maktambisjonene holdes nede. Vi ønsker å se at så mange småpartier som mulig stiller lister, nasjonalt og lokalt, i dette valget og kommende valg. For dette må de i dag over en magisk grense på 5000 underskrifter og så 500 stemmer. La oss hjelpe dem over, innfor dette valget og kommende valg. La oss motarbeide ensrettedheten i de store politiske partiene og deres utspekulerte allianser. Slå et slag for en bred politisk flora, slå et slag for småpartiene.

Bli en ”Fan” av siden på Facebook: Småpartiene – viktige for demokratiet!

http://www.facebook.com/event.php?eid=117502582512#/pages/Smapartiene-Viktige-for-demokratiet/113620414313?ref=mf

Hans Jørgen Lysglimt
Oslo, 29. juni 2009

Debatt i forumet.

Share
This entry was posted in Økonomi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.