Monthly Archives: January 2010

Tilsvar til professor Arne Jon Isachsen

Denne artikkel er et tilsvar til professor Arne John Isachsen’s artikkel “På tide med en ny revolusjon?” som står publisert på Minerva: http://www.minerva.as/2010/01/25/pa-tide-med-en-ny-revolusjon/comment-page-1/#comment-9577 ############################ Arne Jon Isachsen viser i denne artikkelen at han er en del av problemet, ikke en del av løsningen på finanskrisen. Denne hyllest av Statens aktive rolle, av Keynes, Bernanke, Obama […]

Share
Posted in Økonomi | Comments closed