Tilsvar til professor Arne Jon Isachsen

Denne artikkel er et tilsvar til professor Arne John Isachsen’s artikkel “På tide med en ny revolusjon?” som står publisert på Minerva:
http://www.minerva.as/2010/01/25/pa-tide-med-en-ny-revolusjon/comment-page-1/#comment-9577

############################

Arne Jon Isachsen viser i denne artikkelen at han er en del av problemet, ikke en del av løsningen på finanskrisen.

Denne hyllest av Statens aktive rolle, av Keynes, Bernanke, Obama viser at Isachsen støtter den styrte økonomien, ikke den frie økonomien. En økonomi styrt og overtatt av mennesker med blind tiltro til sterkere institusjonelle tvangstrøyer over menneskers ønske om å selv velge fritt.

Isachsen er en del av det etablerte maktapparatet, en gruppe mennesker som utnevner hverandre til all opposisjon er vasket bort i den offisielle versjonen av finanskrisens årsaker.

“Keynes lever” ropte Jens Stoltenberg under finanskrisen. Nå stemmer Isachsen i. Maktmenneskene står samlet, “ingen kunne forutse dette” gråter de sammen.
http://www.dn.no/valg/article1725904.ece

Men, finanskrisen kom ikke “kastende som lyn fra klar himmel” på alle.
En rekke økonomer advarte mot krisen som måtte komme fra den lette pengepolitikk som ble ført i årene før krisen (ja i en hel generasjon før krisen). Ludwig von Mises viste på sammenhengen allerede i 1912, østerrikske økonomer har fulgt opp siden.
Østerriksk økonomi har svært få stemmer i Norge, men vi gjør et stykke arbeide med å relansere gamle Farmand som lot disse stemmer komme i tale – inkludert Mises selv.
Den enkelte leser gjør best i å studere dette på egen hånd. Sky all informasjon fra maktapparatet som pesten. Let opp de økonomene som advarte mot krisen, se hva de sier og står for. Du vil finne den rake motsetning til den “tukting” av finansmarkedene som Isachsen står for.

Hele det institusjonelle maktapparatet: BI, Arbeiderpartiet, LO, Norges Bank, Statistisk Sentralbyrå, Høyre, (og nå også Minerva, we hope not!?) – alle står de bak den Keynesianske tvangstanken, mer kontroll! mer tukt! mer statlig styring! mer statlig intervensjon!

De som tror på individuell frihet, de som tror på frie markeder – de er skjøvet til side. Det er ikke plass til dem noensteds innefor det tuktkammer disse maktmenneskene skaper.
De som i utgangspunktet tror på det frie mennesket velger å holde kjeft for å beholde jobb, betale huset og få sin pensjon.

Det er viktig at du som individ ser dette, ser makten, ser maktapparatet, maktbegjæret bak disse uttalelsene om tukt og kontroll. Nesten ingen har incitament til å fortelle deg sannheten, de spiller med på laget. Du må lete opp sannheten selv.

Isachsen står sammen med makteliten og krever mer styring, mer tukt, sterkere reguleringer, disse skal iverksettes av han selv og hans godt betalte likesinnede.
Isachsen så ikke krisen komme forrige, har vi da noesomhelst grunn til å tro han forstår den nå? At hans ønske om å tukte markedene er klokt? Eller at han kan si noesomhelst om den neste krisen som må komme?

Tvert imot hva Isachsen anbefaler er løsningen frihet, ikke tukt. Løsningen å sette menneskene frie, å sette markedene frie. Først og fremst gjennom å fjerne maktmenneskenes kontroll over pengene våre. Pengene våre, vår valuta, den Norske Krone er i dag ikke lenger penger med egenskaper slik våre oldeforeldre lærte oss som barn ”en krone er en krone”, “den som sparer den har”, “sikkert som banken”. Nei, den Norske Kronen er i dag et politisk instrument. En fiksjon, en abstraksjon, et papir, et tall i en datamaskin. Pengene, som styrer våre liv er blitt 100% politisert. Og med denne politiseringen av pengene er all moral rundt penger vasket ut med det samme.

Isachsens løsning med mere tukt! mer stat! bruk mere statlige penger! legger grunnlaget for ennå større krise senere. Dette snakker ikke Isachsen om, men når neste krise kommer om 1-2-5-20 år vil hans likesinnede på nytt skrive ” Finanskrisen kom kastende på oss, som lyn fra klar himmel.”

Hans Jørgen Lysglimt

Share
This entry was posted in Økonomi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

5 Comments