Sentralbanksjef – Central Bank Governor

Den kombinerte stillingen som sentralbanksjef og formann i Norges Banks hovedstyre er ledig fra 1. januar 2011. Stillingen har vært utlyst, og 23. september gikk søknadsfristen ut.

Det er 2 kandidater fra den østerrikske skole, nemlig Thomas Kenworthy og Jørn K. Baltzersen. Sistnevnte er assosiert redaktør i Farmann. Han er også kjent som J.K. Baltzersen.

Hr. Kenworthy har i hovedsak søkt med en plattform som går ut på åpenhet om dagens system og begrensning av skadevirkningene av dagens system innenfor de politiske rammer. Hr. Baltzersen har i hovedsak søkt med en plattform som går ut på en vesentlig omlegging av dagens pengepolitikk og -system i retning av den østerrikske skole.

Farmann kjenner ikke til andre kandidater fra den østerrikske skole blant søkerne.

Den fullstendige offentlige liste med kandidater er:

 • Baltzersen , Jørn Kristian (38), Oslo, sivilingeniør
 • Engdahl Vaag, Tore (35), Kvam, lektor
 • Kenworthy, Thomas (46), Oppegård, Outsourcing Manager
 • Kjær, Knut Norheim (54) New York, USA, administrerende direktør
 • Olsen, Øystein (58), Oslo, administrerende direktør
 • Wadoux, Jean-Baptiste (30), Oslo, Business Analyst

Diskutér gjerne på forumet.

The combined position as Central Bank Governor and Executive Chairman of the Norwegian Central Bank is vacant as of January 1, 2011. The position is subject to a public application process. The application deadline was September 23.

There are 2 Austrian school candidates, namely Thomas Kenworthy and Jorn K. Baltzersen. The latter is an associate editor of Farmann. He is also known as J.K. Baltzersen.

Mr. Kenworthy has basically applied with a platform for openness about the existing system and limiting the harm of this system withing the existing political framework. Mr. Baltzersen has basically applied with a platform of considerable change of the existing monetary policy and system in an Austrian school direction.

Farmann does not know of any other Austrian school candidates amongst the candidates.

The complete public list of candidates is:

 • Baltzersen , Jørn Kristian (38), Oslo, sivilingeniør
 • Engdahl Vaag, Tore (35), Kvam, lector
 • Kenworthy, Thomas (46), Oppegård, Outsourcing Manager
 • Kjær, Knut Norheim (54) New York, USA, CEO
 • Olsen, Øystein (58), Oslo, CEO
 • Wadoux, Jean-Baptiste (30), Oslo, Business Analyst

Please feel free to discuss at the forum.

Share
This entry was posted in Økonomi, Politikk. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Trackback

 • By Baltzersen til Norges Bank? : Liberaleren on 29 September, 2010 at 10:57 am

  […] Svein Gjedrem. Baltzersen defineres som tilhørende den østerikske økonomiske skole. Les mer her. Kategori(er): Kort […]