Edvard Munch, Bjørvika, Lambda, Fremskrittspartiet – og Fjellvettregel nr.8

Edvard Munch, Bjørvika, Lambda, Fremskrittspartiet – og Fjellvettregel nr.8

Den ulykksalige planen om å flytte Munchmuséet til Bjørvika – og ikke minst det håpløse Lambda-konseptet – synes nå å kunne skrinlegges for godt.  Dette har åpenbart falt Aftenposten tungt for brystet.  Ikke minst blir Oslo Fremskrittspartis rolle i saken gjenstand for bitre utfall.  Etter tidligere å ha latt seg bondefange av byrådspartneren Høyres vidløftige Munch-visjoner, tok Oslo Frp til slutt til vettet og satte foten ned.  Det er det mange av oss som hilser velkommen, men ikke Aftenposten, som i sin skuffelse går langt over streken i sine  angrep på Frp. 

Når således avisens kulturjournalist Lotte Sandberg 7. ds. skriver om Frps såkalte “utspill” (hvorfor dette malplasserte fotballuttrykket?) at “Kuvendingen fremstår som et desperat forsøk på å fiske i rørt vann, fra et kulturfiendtlig parti som ikke treffer på meningsmålingene”, er det ikke bare direkte ufint – det er også rett og slett for dumt.  Det må kunne gå an å akseptere at denne saken faktisk dreier seg om noe annet – og det har den gjort helt siden bystyret i november 2005 besluttet at Munchmuséet skulle forbli på Tøyen.  Helt siden dengang er det Høyre som har gått i bresjen for å undergrave dette vedtaket og få gjennomført et flytteprosjekt som aldri har vært liv laga.

Men avisen følger opp i aftenutgaven 8. ds., med en lederartikkel med overskrift “Vinglete samarbeidspartner”.  Her brukes uttrykk som “uryddig”, “tvil om partiets troverdighet” og det retoriske spørsmålet “Må Høyre vurdere å kreve garantier for at Fremskrittspartiets bystyregruppe kan stå fast på det de er enige om, uten at fylkespartiet overprøver dem?”

Det tjener Oslo Fremskrittsparti til ære at partiet har vist at man også i politikken kan følge Fjellvettregel nr.8  – “Vend i tide, det er ingen skam å snu”.  Partiet kom sent, men godt.

Med hensyn til hva som skal skje videre, har Frp nå kunngjort at partiet vil gå inn for å plassere Munchmuséet i Nasjonalgalleriet.  Ap, SV og Rødt har allerede forlengst annonsert (og argumentert konsekvent for) at Munchmuséet forblir på Tøyen, hvor det om nødvendig kan utvides så mye som måtte være ønskelig.  Dette ville – isolert sett – være den beste løsningen.  Men vi er ikke i den – isolert sett – lykkelige situasjon at den beste løsningen også er den optimale.  Her må vi dessverre også forholde oss til det faktum at regjeringen har besluttet å tvangsflytte Nasjonalgalleriet til Vestbanen, som ledd i etableringen av fusjonsmonsteret “Nasjonalmuséet for kunst, arkitektur og design”.  Dermed blir Nasjonalgalleriet – en av hovedstadens få historiske praktbygninger – stående tom, uten at myndighetene synes å ha begrep om hva den skal brukes til.  Dersom vi kan forhindre denne raseringen og vandaliseringen av vårt urbane kulturlandskap ved å la Munch flytte inn i Nasjonalgalleriet, ville iallfall noe av skaden avbøtes.

Man kan ha ulike oppfatninger om idéen om et nytt Munchmuseum i Nasjonalgalleriet.  Men noe kulturfiendtlig forslag er det ikke.

Share
This entry was posted in Kultur. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.