Exit euro

Av: Aksel Fridstrøm, for Minerva

Eurosamarbeidet er inne i tolvte time, og for å komme ut av krisen må valutaunionen enten ytterligere integreres eller brytes opp. En oppbrytning av samarbeidet vil være svært smertefullt for samtlige av medlemmene, men på lengre sikt kan dette likevel være å fortrekke.

Et Europa som på den internasjonale arena kunne utfordre det amerikanske verdenshegemoniet har alltid ligget bak ønsket om en felles europeisk valuta. Helt siden Bretton Woods har dollarens stilling i verdensøkonomien vært gjenstand for misunnelse fra europeiske statsledere, og gjennom et tilsvarende europeisk valutasamarbeid var målet å gjenreise kontinentet som en økonomisk supermakt.

Før finanskrisen var det mulig å hevde at europeerne var på rett vei. Siden introduksjonen av valutaen i 1999 og frem til 2008 økte bruken av euro som reservevaluta på bekostning av både dollar og yen. Ved første øyekast så euroen ut til å være en suksess. Under overflaten var likevel alt langt fra perfekt. Den europeiske fellesvalutaen var satt sammen med utgangspunkt i politiske målsetninger der hensynet til velfungerende monetære spilleregler var tilsidesatt. Nå er virkeligheten i ferd med å innhente euroen.

Store ubalanser
Finanskrisen synliggjorde store ubalanser i det europeiske valutasamarbeidet. De landene som ble hardest rammet – først og fremst Portugal, Italia, Irland, Hellas og Spania, de såkalte PIIGS-landene i den europeiske periferien – hadde gjennom å innføre euroen påført seg selv spilleregler som umulig kunne passe til de nasjonale forhold. For selv om en nasjonal valuta er langt fra noen garanti mot økonomiske svingninger, vil man som medlem i en valutaunion miste mange virkemidler som kan bidra til å håndtere og forebygge konjunktursvingninger. Mest åpenbart mister man muligheten til raskt å styrke sin konkurranseevne gjennom en devaluering. Man kan heller ikke lenger håndtere midlertidige likviditetsproblemer ved å trykke opp penger.

Les hele artikkelen: http://www.minervanett.no/2011/10/14/exit-euro/

Share
This entry was posted in Økonomi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.