Nederlaget – og de dårlige taperne

Odd Gunnar Skagestad:
Nederlaget – og de dårlige taperne
Nå som monsterprosjektet Lambda endelig er gravlagt, står taperne – anført av Aftenposten – frem med sine furtne og angstbiterske kommentarer, bitre beskyldninger, uetterrettelige påstander og mytespredning.
Symptomatisk er kulturredaktør Åmås’ artikkel “Verdensarv som vakler” 15. ds., hvor han lar skjellsordene hagle. At han bruker uttrykket “vinglepartiene SV og Frp” virker bare dumt: SV har i denne saken opptrådt konsekvent og rettlinjet, og hva Frp angår tjener det partiet til ære at det forstod poenget med Fjellvettregel nr.8: “Vend i tide – det er ingen skam å snu!” Mer alvorlig er Åmås’ beskyldninger mot Carl I. Hagen for dennes angivelige “primitive kulturhat”, samt for å være motivert av “ren uærlighet”.
Taperne synes ellers å være påfallende opptatt av å spre og sementere myten om Lambda-prosjektets angivelige “politiske forankring”. Dette er et hovedtema i Åmås’ artikkel såvel som i tidligere byrådsleder Erling Laes kronikk “Munch, myter og muligheter” i samme utgave av avisen. Begge viser til at Oslos folkevalgte to ganger, i 2008 og i 2009, støttet prosjektet. Åmås koster sogar på seg det triumferende retoriske spørsmålet “Hvem sa at Lambda er “uten forankring”?”
At Lambda har manglet politisk forankring er det mange av oss som har sagt. Hele Bjørvika/Lambda-prosessen foregikk i strid med to grunnleggende forutsetninger, hhv. bystyrets vedtak fra 2005 om at Munchmuséet skulle forbli på Tøyen, samt reguleringsplanen for Bjørvika. Det bystyret som i 2008 og 2009 lot seg forlede til å hoppe på daværende byrådsleder Lae og daværende kulturminister Giskes famøse og kupp-artede “kulturkabal” av 28. mai 2008, gjorde det uten politisk mandat. Det var et bystyre valgt i 2007, da spørsmålet om omgjøring av det tidligere vedtak om Munchmuseets lokalisering ikke stod på programmet, og som byens velgere ikke var bedt om å ta stilling til.
Det var denne forankringen som Lae & Co. glemte å få med seg i sin iver etter å få Munch plassert i en 14-etasjers gapestokk i Bjørvika. Ved at Frp snudde i tide, ble skandalen unngått. Og det bør vi alle være glad for – også Aftenposten og Oslo Høyre, når skuffelsen over nederlaget kommer litt på avstand.

Share
This entry was posted in Økonomi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.