Oslo: Weekend Seminar: Austrian Economics

Kapitalismeutvalget inviterer til helgeseminar i samarbeid med Mises Institute!

All lectures will be held in English.

Seminaret gratis for alle BI-studenter, men vil kosteen liten sum for personer som ikke går på skolen. Mer info om pris kommer senere.

Seminarforeleserne er:
Joakim Fagerström, grunnlegger og leder av Ludwig von Mises Institute i Sverige.

Klaus Bernpaintner, senior fellow av Ludwig von Mises Institute i Sverige.

Seminaret strekker seg over to dager, og agendaen er som følgende:

Saturday September 15th
10.00-10.30 Introduction and presentation
10.30-11.30 Lecture 1 – Main ideas and history of the Austrian school
11.30-11.45 Break
11.45-12.45 Lecture 2 – The method of the Austrian school: Praxeology
12.45-14.00 Lunch break
14.00-15.00 Lecture 3 – Value, utility and price
15.00-16.00 Lecture 4 – Money and Banking
16.00-16.15 Break
16.15-17.15 Lecture 5 – Ethics of Liberty 1 – Foundations of libertarian ethics
17.15-18.15 Lecture 6 – Central banking and the business cycle

Sunday September 16th
10.00-11.00 Lecture 7 – Ethics of Liberty 2 – Security in a free world
11.00-12.00 Lecture 8 – Interventionist economics
12.00-12.15 Break
12.15-13.15 Lecture 9 – The Myth of the Socialist Paradise Sweden
13.15-14.30 Lunch break
14.30-15.30 Lecture 10 – Austrian economics vs Keynes and the Chicago school
15.30-16.30 Lecture 11 – Democracy the end of history?
16.30-17.00 Q&A session

Mer info om rom og pris osv kommer senere.

Dette vil være både lærerikt og spennende, og vi håper så mange som mulig kan komme. Det er bare å invitere venner og bekjente.

Share
This entry was posted in Økonomi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.