Vårt “moderne” banksystem

Mises Instituttet i Kanada kommenterte nylig en nyhetsrapport fra BBC om at HSBC hadde begynt å begrense uttak i Storbritannia.
Dette er et godt eksempel på problemet med dagens fraksjonsreserve banksystemet og den statlige støtten til denne typen bankvirksomhet. Kundene opplevde at deres uttak var vilkårlige begrenset og at de måtte begrunne hvorfor de ville ta ut beløpet de ønsket.

Atså pengene er dine, inntil, du faktisk ønsker å ta de ut. Videre om banken kan endre betingelsene i etterkant, hvem tilhører virkelig pengene til ?

Dette er ikke bare filosofiske spørsmål, men høyst relevant i den forstand at hele verden er i prekær økonomisk situasjon.
Hvor høy rente vil verdensøkonomien og det norske boligmarkedet tåle før mange aktører opplever store tap og en verre krise enn i 2008/09 ?

For å markere motstand mot dagens bank og pengesystemet arrangerer Thomas W. Kenworthy en demonstrasjon mot sentralbanken for fjerde året på rad, den 13. februar på Bankplassen i Oslo.

Alle med et kritisk syn på seddelpressen og bankveldet oppfordres til å møte opp.

Share
This entry was posted in Økonomi, Politikk, Skandinavia. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.