Når jeg hører ordet demokrati…

På det danske nettstedet Folkets Avis går Lars Andersen til verks mot demokrati som moteord, eufemisme og lignende.

Share
This entry was posted in Politikk. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.