Interessant pengepolitisk vending

E24 melder om at Island vurderer å frata de kommersielle bankene muligheten til å opprette penger fra løse luften.

Interessant.

Det vil forhåpentlig føre til mere opplysning om hvordan det moderne pengesystemet fungerer. Vi kan si hvor mye vi vil at bankene oppretter penger fra intet, men mange tror det ikke. Ihvertfall hvis Island ikke bare vurderer, men gjennomfører, har vi et meget sterkt kort.

Et riktig skritt i riktig retning er det jo også at bankene mister denne muligheten (noen tilhengere av fri bankvirksomhet vil nok si seg uenig, men det er uansett ikke fri bankvirksomhet vi har med å gjøre, men et system som alltid lener seg på sentralbanken for å unngå risiko).

Nå gjenstår det bare at sentralbanken ikke får opprette penger ut fra intet…

 

Oppdatering: også hos Daily Telegraph, kommentar fra Tyler Durden

Share
This entry was posted in Økonomi, Utenriks. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.