Høring om boligboble

Denne uken var det rentemøte i Norges Bank, og som forventet kom det kritikk. Uendret styringsrente ga kronekursoppgang, og dette var det siste Norge trengte, lød det blant annet.

Mandag denne uken utløp også høringsfristen til forslaget fra Finanstilsynet overlevert Finansdepartementet før påske.

Blant høringssvarene er ett fra T. Kenworthy og ett fra J.K. Baltzersen. Begge disse høringssvarene tar utgangspunkt i at en boligboble er et symptom, og de tar begge til orde for at det ikke er symptomet som bør gjøres noe med, men man bør gå dypere til verks.

Share
This entry was posted in Finans, Økonomi, Skandinavia. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.