Hr. Redaktør Lysglimt Johansen på NRK

Hr. Redaktør Lysglimt Johansen hos nasjonalkringkasteren.


Denne korte festlige klippede versjonen la NRK ut på sine Facebook sider og de har fått over 200 000 views i Norge, Sverige, Danmark.

De hele 5 minutter og 43 sekunder vi fikk kan beskues her:

Share
This entry was posted in Økonomi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.