Trump effekt og Norske avgifter

Norge er pr. I dag og i fremtiden helt avhengig av USA skulle en militær situasjon oppstå. Litt merkelig er det da at Norge samhandler relativt lite med USA. Dette har vi nok sluppet unna med hittil siden vi er ett relativt lite land, og har derfor gått under radaren.

Nå er imidlertid situasjonen en litt annen. Donald Trump som president har forespeilet verden en langt mer fremoverlent holdning til handel. USA skal bli stort igjen. De vil reforhandle avtaler og inspirere bedrifter til å bli værende i USA.

 

For Norge sin del har vi bilavgifter som effektivt utelukker de store amerikanske bilprodusentene fra det Norske markedet. Hvis vi ser til vårt naboland Sverige så har de en større andel amerikanske biler på veiene.

 

Jeg foreslår at vi setter ned Norske bilavgifter til Svensk nivå. Det vil åpne for utstrakt handel med USA, noe Norsk eksport også vil nyte godt av. Og vi slipper å potensielt få anti Norske holdninger i USA som kan legge press på vårt gode militære forhold til USA.  Ett økt bilsalg til Norge vil gi Donald Trump en ”flying start” på hans president periode og gi Norge økt anseelse i USA. HVIS vi kommer utviklingen i forkjøpet. Kommer vi inn for seint, og Norge blir presset til å gi etter for ett amerikansk krav om økt handel, så vil ikke effekten være på langt nær så positiv.

 

Avgiftene i Norge treffer særlig familie biler som for eksempel. Toyota Avensis. Koster i Sverige 215,000 og i Norge 322,000 Kr, her er lik bil sammenliknet.  På disse bilavgiftene henter staten inn  ca18 mrd kroner per år. Man kunne godt ha lagt om avgiftene slik at bare dyre biler med store motorer ble belastet med avgifter, men da ville man nok fort se at handlemønsteret endret seg og folk ville kjøpe de bilene med lave avgifter og inntektene til staten ville i praksis forsvinne.  Og det er jo hele poenget med bilavgifter : inntekter til den Norske stat. Miljøet blir brukt som argument for bilavgiftene, men det er vel ingen som ser på Sverige som ett miljøfiendtlig land, selv om de har tilnærmet ikke eksisterende bilavgifter.  Miljøfiendtlig er derimot den Norske bilparken som er blant de eldste i Europa.

Skal en se på hvor ”miljøvennlig” en bil er må en se på bilens livsløp. Hvor mye forurenser det å produsere bilen, hvor mye forurenser bilen i sitt i gjennomsnitt 10 år lange levetid med ca 150,000 kjørte kilometer og ikke minst hvor mye forurenser det å resirkulere bilen når den skal skrotes.  Da kommer kanskje ikke Amerikanske biler så dårlig ut alikevel…

 

Norge har avgiftsfritak for El-biler. Argumentet den gang var at vi skulle hjelpe utviklingen til en mer miljøvennlig bilpark. El-bil pr i dag er i stor grad ett by fenomen. I distriktene er det lengre avstander, kaldere vintre, og inntektsgrunnlaget tilsier ikke at familier kan kjøpe en el-bil bare for å kjøre de korte turene. Norsk el-bil satsing er dermed en sponsing av høytlønnede urbane mennesker på bekostning av distrikts Norge. Skal vi hindre videre urbanisering og sikre mer bosetting i distriktene er fjerning av bilavgifter ett godt virkemiddel. Utgifter til bil er en relativt stor utgift i distriktene, siden lønningene er lavere enn i byene.

 

Hvis en nå allikevel skal se på miljøet burde en absolutt ta en titt på fergetrafikk  til å fra Norge. Her har Nordmenn vært på harrytur i årevis og seilt rundt i enorme ferger som spyr ut CO2 og andre miljøgasser. Dette er det enkelt å gjøre noe med, men grunnen til at det ikke blir avgiftsbelagt er vel nettopp fordi at det ikke ville gi noen penger i statskassa. Og derfor legger man trykket på bilavgifter!! For de fleste må jo ha en bil og sånt blir det inntekter av…

 

Hvordan skal så staten dekke inn dette bortfallet av inntekter fra bilavgifter?  I det korte bildet kan vi ta en stor del fra bistandsbudsjettet. Det er pr i dag på 33 mrd kr !!  Og mye av dette har gått til politisk smøring som Clinton Foundation etc.  Faktisk går bare i overkant av 5 mrd til akutt nødhjelp, mens resten går til mer «langsiktige» prosjekter med tvilsomt utkomme.

 

 

Skrevet av

Nicolay Grove

Share
This entry was posted in Økonomi, Politikk, Samfunn, Utenriks. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.