Trumps Krigserklæring til Radikalt Islam

Av Hans Lysglimt Johansen

Leder Alliansen
Donald Trumps krigserklæring til radikal Islamsk terror

Jeg hadde gleden av å være med-kommentator sammen med Ingvild Bryn og Joar Hoel Larsen på NRK’s spesialsending om Donald Trumps innsettelse som den 45 President i USA.

 

Innsettelsestalen inneholdt mange store ord, mye kan sies og blir sagt om dette, jeg er ikke udelt positiv. Jeg mener det var unødvendig og direkte uklokt å love så mye, kan virke som Trump fremdeles er i valgkamp modus. Det kloke ville være å love lite og så levere mer enn lovet. President Donald Trump har nå lovet så mye at det nærmest blir umulig for han å levere mer enn lovet.
Nåvel, de store ordene er gjerne ikke veldig konkrete. Det som derimot er svært konkret er Trumps krigserklæring mot radikalt Islamsk terror:
“We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate from the face of the Earth.” – President Donald J. Trump, inauguration speech.

 

Min oversettelse: “Vi skal styrke gamle allianser og forme nye, og samle den siviliserte verden mot radikal Islamsk terror, som vi skal utslette fra jordens overflate. President Donald J. Trump”
Dette er en historisk krigserklæring fra vår viktigste allierte, vi i Norge er nå med på dette enten vi ønsker det eller ei. Utsagnet er i sin natur utenrikspolitisk, globalt, alt omfattende. Radikal Islamsk terror skal utryddes fra jordens overflate, slik som kommunismen, nasizmen og maoismen ble utryddet. Trump sa også dette under valgkampen, men det er noe ganske annet å presisere dette i innsettelsestalen.
Hva betyr dette for oss, i Norge? Hva er radikal Islamsk terror? Kan det skilles fra radikal Islam som fenomen? Og kan det skilles fra Islam overhode?
Kan radikal Islams terror skilles fra de konkrete Islamistene, individene som er blitt radikalisert?  Hvem er de? Hvor er de?

Kan de radikaliserte omvendes, er det overhode mulig? Eller må disse radikaliserte individene interneres i fengselsleire og administreres av oss, eller må de drepes?
For å få til dette må åpenbart noen rettsprinsipper settes til side, hvor langt kan vi strekke oss, hvordan skal det foregå? Krigen i utlandet er instrumentalisert, man kaller det gjerne “militære operasjoner” for å unngå en formell krigserklæring. Krigen på hjemmebane kan fort kreve unntakstilstand for å få gjennomført.
Og her snakker vi ikke lenger abstrakt eller generelt, vi må nødvendigvis snakke om individer. Hvem, helt konkret, er det som skal omvendes, fengsles eller drepes? Hvor mange slike individer har vi i Norge? Hvor mange har norsk pass? Hvor mange slike individer har pass fri adgang inn i Norge via Schengen avtalen?
Hvem, Mulla Krekar? Arfan Qadeer Bhatti? Ubaydullah Hussain? Mohyeldeen Mohammad?
Dette er spørsmål det norske samfunnet nå tvinges til å ta stilling til. Dette kommer meget raskt på, for Trump må legge opp til å oppfylle innen fire år.

Krigserklæringen kan mobilisere islamister til motangrep siden de nå bokstavelig talt står ovenfor potensiell utryddelse.

 

Ifølge Trump skal radikal Islamsk terror utryddes fra jordens overflate, i USA, i midtøsten, i Europa og i Norge. Dette er en historisk krigserklæring, og vi er med om vi vil eller ikke.

Hans Lysglimt Johansen

Share
This entry was posted in Forsvar, Politikk, USA, Utenriks. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.