SV vil slå hardt ned på lønn i helse og omsorg

Ullevål sykehus

Ullevål sykehus: Jobber du her, blir det trange kår fremover med SVs politikk.

Det er kjent at SV er svært glad i å forby profitt i barnehaver. Partileder Audun Lysbakken sa nylig at en barnehave skal være et sted for omsorg og ikke butikk.

Farmann har snakket med Lysbakken, og vi har fått beskjed om at SV også ønsker kraftige lønnsreduksjoner i helse- og omsorgssektoren. Dette er i tråd med partiets uttrykte prinsipp om at helse- og omsorgssektoren nettopp skal drive med omsorg, ikke butikk. På spørsmål fra Farmann om ikke lønn i denne sektoren burde avskaffes i sin helhet, svarer Lysbakken at det ville være ideelt, men at partiet ønsker å begynne noe forsiktig med andre tiltak.

SV ønsker nemlig, slik Farmann har fått vite, at øl, vin, andre alkoholvarer og en rekke andre definerte luksusvarer vil inngå på en liste av forbudte varer og tjenester for ansatte i helse- og omsorgssektoren. Dersom en ansatt blir tatt i å bruke penger på dette, vil den ansatte bli straffet med 5 % lønnsnedgang per tilfelle. Hvis den enkelte ansatte kan bevise at lønn fra helse- og omsorgssektoren ikke har finansiert kjøpet, vil lønnsnedgangen være begrenset til 2,5 %.

Lønn er også en måte å tjene penger på. Midler i helse- og omsorgssektoren skal finansiere velferd, ikke velstand, sier Lysbakken.

Lysbakken legger til at omsorg finner sted i kollektive institusjoner, ikke i familien. Det var nettopp derfor SV sørget for å få innført barnehave fra ett års alder.

Share
This entry was posted in Økonomi, Politikk and tagged , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.