Oppgjøret Farmand / Farmann må ta med seg selv

Denne artikkelen er en ramme for det oppgjøret Farmand / Farmann må ta med seg selv, sin historie.

Farmand ble offer for denne manipulasjonen fra Milton Friedman. Trygve Hoff i tett kontakt med Friedman som også besøkte Tjøme.

I utvidet forstand gjelder dette også Mises Institute, libertarianismen, liberalismen, MPS mm.

Man kan ikke forstå Farmand uten å forstå dette perspektivet. Oppgjøret må tas for å stake ut veien videre.

https://www.unz.com/article/did-milton-friedmans-libertarianism-seek-to-advance-jewish-interests/

Share
This entry was posted in Økonomi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.