Min kamp er mot løgner

Min kamp er mot løgner. Alle løgner. Jeg elsker mennesker, av alle raser. Jeg elsker kunnskap, og leser forfattere av alle typer bakgrunner, inkludert svarte, asiatiske og jøder.
Jeg har forakt for de som farer med løgn, de som beskytter løgn, de som holder en posisjon basert på løgn.
Jeg erkjenner selvfølgelig AT det finnes ulike raser/fenogrupper av mennesker og det ER forskjeller på disse rasene. Det er en løgn å påstå noe annet. Jeg kjemper mot den løgnen. Løgnen “antirasisme” som påstår at raser ikke finnes, at forskjellene på rasene bare er bittelitt pigment i overhuden og at “alle egentlig er like” under overhuden. Dette er en løgn og den løgnen skal bekjempes.
Det er også en løgn som heter “antisemittisme” som påstår at folk hater jøder av ingen grunn, at det er som et underliggende hat som ligger der latent og bobler opp nå og da. Dette er også en ren løgn. Jødene opptrer som gruppe, som minoritet i land i hele vesten/verden, og deres bevisste strategi er å få kontroll på de samfunnene de lever i via konstruerte politiske narrativ i deres egen favør, media kontroll, finansiell kontroll og demokratisk kontroll. Dette skaper veldige problemer for de samfunnene som har dem blant seg. Det er en ren løgn å påstå noe annet og den løgnen må og skal bekjempes til siste pust.


Det finnes mange mange mange fler slike løgner.
Alle samfunn, til alle tider, og alle tidsånder har sine løgner.
Det er alltid slik at makt legitimerer seg med løgner, og slår ned på de som påpeker disse løgnene.
At abort ikke er drap, det er en løgn.
Pengene våre er en eneste stor løgn.
At Islam er fredens religion er en løgn.
At Jesus Kristus de facto sto opp fra de døde, det er en løgn.
Det er en løgn at vi har demokrati i Norge, demokratiet er kuppet av de politiske partiene.
Det er en løgn at “de gode” vinner alle kriger mot “de onde”.
All etterkrigshistorie er en løgn skrevet av de som vant.
Det er en løgn at “de allierte” var gode og vant over tyskerne nazistene som var “de onde”.
At Norge er en fredsnasjon, det er en løgn.
At det finnes fler enn to kjønn, det er en løgn.
At de eneste to kjønn som finnes, menn og kvinner er “like” er en løgn.
Jeg kjemper mot alle løgner. ALLE LØGNER.

Den enkelte må bestemme seg, er du for eller imot løgn?

– Hans Jørgen Lysglimt Johansen, Partileder Alliansen

Share
This entry was posted in Økonomi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.