« Intervju: Opera's Jon von Tetzchner | Forsiden | Politikk fra et psykologisk og økonomisk perspektiv »

September 10, 2005

Open source fem år frem i tid

Gartner Group mener det vil ta ytterligere fem år før open source software får bred spredning.

Posted by Farmann at September 10, 2005 10:56 FM

Comments

Post a comment
Remember Me?