Trump effekt og Norske avgifter

Norge er pr. I dag og i fremtiden helt avhengig av USA skulle en militær situasjon oppstå. Litt merkelig er det da at Norge samhandler relativt lite med USA. Dette har vi nok sluppet unna med hittil siden vi er ett relativt lite land, og har derfor gått under radaren.

Nå er imidlertid situasjonen en litt annen. Donald Trump som president har forespeilet verden en langt mer fremoverlent holdning til handel. USA skal bli stort igjen. De vil reforhandle avtaler og inspirere bedrifter til å bli værende i USA.

 

For Norge sin del har vi bilavgifter som effektivt utelukker de store amerikanske bilprodusentene fra det Norske markedet. Hvis vi ser til vårt naboland Sverige så har de en større andel amerikanske biler på veiene.

 

Jeg foreslår at vi setter ned Norske bilavgifter til Svensk nivå. Det vil åpne for utstrakt handel med USA, noe Norsk eksport også vil nyte godt av. Og vi slipper å potensielt få anti Norske holdninger i USA som kan legge press på vårt gode militære forhold til USA.  Ett økt bilsalg til Norge vil gi Donald Trump en ”flying start” på hans president periode og gi Norge økt anseelse i USA. HVIS vi kommer utviklingen i forkjøpet. Kommer vi inn for seint, og Norge blir presset til å gi etter for ett amerikansk krav om økt handel, så vil ikke effekten være på langt nær så positiv.

 

Avgiftene i Norge treffer særlig familie biler som for eksempel. Toyota Avensis. Koster i Sverige 215,000 og i Norge 322,000 Kr, her er lik bil sammenliknet.  På disse bilavgiftene henter staten inn  ca18 mrd kroner per år. Man kunne godt ha lagt om avgiftene slik at bare dyre biler med store motorer ble belastet med avgifter, men da ville man nok fort se at handlemønsteret endret seg og folk ville kjøpe de bilene med lave avgifter og inntektene til staten ville i praksis forsvinne.  Og det er jo hele poenget med bilavgifter : inntekter til den Norske stat. Miljøet blir brukt som argument for bilavgiftene, men det er vel ingen som ser på Sverige som ett miljøfiendtlig land, selv om de har tilnærmet ikke eksisterende bilavgifter.  Miljøfiendtlig er derimot den Norske bilparken som er blant de eldste i Europa.

Skal en se på hvor ”miljøvennlig” en bil er må en se på bilens livsløp. Hvor mye forurenser det å produsere bilen, hvor mye forurenser bilen i sitt i gjennomsnitt 10 år lange levetid med ca 150,000 kjørte kilometer og ikke minst hvor mye forurenser det å resirkulere bilen når den skal skrotes.  Da kommer kanskje ikke Amerikanske biler så dårlig ut alikevel…

 

Norge har avgiftsfritak for El-biler. Argumentet den gang var at vi skulle hjelpe utviklingen til en mer miljøvennlig bilpark. El-bil pr i dag er i stor grad ett by fenomen. I distriktene er det lengre avstander, kaldere vintre, og inntektsgrunnlaget tilsier ikke at familier kan kjøpe en el-bil bare for å kjøre de korte turene. Norsk el-bil satsing er dermed en sponsing av høytlønnede urbane mennesker på bekostning av distrikts Norge. Skal vi hindre videre urbanisering og sikre mer bosetting i distriktene er fjerning av bilavgifter ett godt virkemiddel. Utgifter til bil er en relativt stor utgift i distriktene, siden lønningene er lavere enn i byene.

 

Hvis en nå allikevel skal se på miljøet burde en absolutt ta en titt på fergetrafikk  til å fra Norge. Her har Nordmenn vært på harrytur i årevis og seilt rundt i enorme ferger som spyr ut CO2 og andre miljøgasser. Dette er det enkelt å gjøre noe med, men grunnen til at det ikke blir avgiftsbelagt er vel nettopp fordi at det ikke ville gi noen penger i statskassa. Og derfor legger man trykket på bilavgifter!! For de fleste må jo ha en bil og sånt blir det inntekter av…

 

Hvordan skal så staten dekke inn dette bortfallet av inntekter fra bilavgifter?  I det korte bildet kan vi ta en stor del fra bistandsbudsjettet. Det er pr i dag på 33 mrd kr !!  Og mye av dette har gått til politisk smøring som Clinton Foundation etc.  Faktisk går bare i overkant av 5 mrd til akutt nødhjelp, mens resten går til mer «langsiktige» prosjekter med tvilsomt utkomme.

 

 

Skrevet av

Nicolay Grove

Share
Posted in Økonomi, Politikk, Samfunn, Utenriks | Comments closed

God jul! Merry Christmas!

Farmann ønsker alle sine lesere en riktig god jul.

Farmann wishes all its readers a very merry Christmas.

Share
Posted in Økonomi | Tagged | Comments closed

Takk for alle oppmuntringer og tilbakemeldinger

Hei!, stor takk for alle oppmuntringer og tilbakemeldinger.

Som en del kjenner til jobber jeg aktivt med informasjonsarbeide utenfor establishment media. Setter stor pris på alle som er med å liker, kommenterer, abonnerer og deler.

Numbercom.com SMS chat: +4792410510

Nyhetsbrev: Send epost til hanslysglimt@gmail.com for å melde deg på.
 
Takker!

MAGA Make America Great Again

Med beste hilsen 🙂
Hans Lysglimt Johansen
Share
Posted in Økonomi | Comments closed

Islam: Jorden er egentlig flat

Av Per Anton Rønning, gjesteskribent

De fleste vil nok anse jordkloden som rund, eller iallfall pæreformet. Den dreier rundt sin egen akse, samtidig som den går i bane rundt solen.

Hvor mange var klar over at det i islam betraktes som blasfemisk å hevde dette? Selv har jeg med visse mellomrom observert islamske såkalte lærde som ber om at vi ikke-muslimer ikke påstår at jorden er rund, for dette er ansett som krenkende for muslimer.

Hvorfor det? Jo, fordi det står i Koranen at jorden er flat, og det er en krenkelse å motsi Koranen.

I kapittel 71 finner vi to vers som fastslår jordens form:

71:19 Gud har bredt ut jorden for dere som et teppe,
71:20 så dere kan vandre på dens vide veier.

Sist jeg sjekket var et teppe flatt, så denne beskrivelsen av jordens form er nok ganske klar, det burde ikke være noe fortolkningsproblem. Jeg har ikke støtt på noen bortfortolkning av dette ennå, som skulle gi dette et annet meningsinnhold, som bedre samsvarer med det vi ved selvsyn kan konstatere via bilder fra romfartøyer og satellitter: Jorden er faktisk rund.

Samtidig er det på sin plass å minne om kapittel 2, vers 2:

2:2 Dette er skriften, tvil har ingen plass. Den gir ledelse for de gudfryktige,

Altså, det som står i Koranen er ment slik det står skrevet, det skal følges, og jorden er altså falt. Allah er som kjent ufeilbarlig.

En av islams viktigste teologer og filosofer er perseren al-Ghazali (1058-1111). Dette var en periode der islam ikke ble praktisert på ekte fundamentalistisk vis, og som sådan kan det sies at islam sto relativt svakt. Dette ville al-Ghazali gjøre noe med, så han hevdet at man innen islam ikke måtte befatte seg med gresk filosofi, og at all erkjennelse om verden kan utledes fra Koranen. På den måten fikk al-Ghazali islam inn på det opprinnelige sporet som profeten Mohammed hadde staket ut.

Islam bærer den dag i dag preg av al-Ghazalis opprydding, det er Koranen som gjelder når en muslim skal forstå verden, intet annet. Siden Allah hersker over alle ting, har han også full kontroll med alt som heter fysiske lover, og kan sette disse ut av kraft ved behov. Derfor kan jorden godt være som et teppe som svever rundt i universet.

Vi som har vår bakgrunn i vestlig kultur, som tross alt bygger på rasjonell tenkning, vitenskap og fornuft, vil naturligvis steile over dette. Hvis man søker etter forklaring på hvorfor så få muslimer utmerker seg innen vitenskapen, og så få har mottatt noen nobelpris, vil nok finne forklaringen her. Hvordan skulle f.eks. en muslim som tar Koranen på alvor beregne en rakettoppskyting med mål å nå en annen planet i solsystemet når utgangspunktet er en flat jord formet som et teppe? Jeg ville ikke ha ønsket å bli med på en slik ekspedisjon, for jeg tror ikke det ville gått så bra.

Men siden man innen islam holder Allah først, spiller det åpenbart ingen rolle at deres prestasjonsnivå innen naturvitenskapen er lavt. Allah vet alt best og ser alt og er dertil nåderik hvis man gjør de riktige tingene. Bare man leser Koranen vil man forstå dette.

Dette bør vi kanskje legge litt vekt på når vi tenker over konsekvensene av masseinnvandringen til Europa. De fleste av dem som ankommer har ikke noe selvstendig intellekt, de er kommandert til å følge en bok de kaller hellig, så fra det hold kan man ikke forvente de store, positive bidragene til vår kultur. La meg si det med et bilde: Ingen derfra ville noengang klart å finne opp hverken en datamaskin eller en mobiltelefon.

Som et lite apropos til masseinnvandringen til Europa er det verd å nevne at flere vers i Koranen oppfordrer til, og anbefaler utvandring for Allahs sak.

Jeg tar her som eksempel:

4:100 Den som utvandrer for Guds sak, vil finne mange muligheter på jorden. Hvis noen forlater sitt hus, idet han utvandrer til Gud og Hans sendebud, og så innhentes av døden, da påligger det Gud å utrede hans lønn. Gud er tilgivende, nåderik.

Det er vanskelig å være særlig i tvil om hva som ligger i å utvandre for Guds sak. Det dreier seg om å spre islam, om nødvendig ved vold og skremsler (“kaste skrekk i de vantros hjerter”).

Jeg henviser til flere vers om omhandler samme sak: 8:72, 9:20, 9:199, 9:117, 16:41.

Den som vil lese og studere dette selv, kan henvises til islam.no – korandatabasen.

Lokketonene for å utvandre for Allahs sak er søte, jeg siterer:

16:41 De som utvandret for Guds sak, etter at de hadde lidd urett, vil Vi visselig gi et godt sted å være i denne verden. Men lønnen i den hinsidige er større, om de bare visste,

Dødskulten islam legger hovedvekten på hva en troende muslim kan vente seg i det hinsidige. Vi har alle hørt om de 72 jomfruene som venter i paradiset om man dør for Allahs sak.

Jeg vet ikke om jeg har klart å skissere hvilken betydelig forskjell det er mellom islamsk ideologi og vestlig kultur.

Men for meg er dette nokså opplagt: De som ønsker å gå inn for å bli integrert i det vestlige samfunn, er mer eller mindre frafalne muslimer. Jeg ser ikke hvordan det skulle være mulig for en troende muslim å bli en integrert del av de vantros samfunn. Disse samler seg heller i ghettoer og danner parallellsamfunn som ikke ønsker vestlige personer eller representanter for myndigheter velkommen overhodet. Men de tar gjerne imot de pengene som tilflyter dem gjennom våre sosiale ordninger. Dette ser de på som de vantros skatt til islam, Jizya, for vantro er forpliktet til å bidra til islam gjennom en slik særskatt ifølge dem selv. Husk, islam er den eneste sanne religion, og islams ord er verdens lov.

Share
Posted in Kommentar, Kultur | Comments closed

Lysglimt på TV2 Nyhetskanalen 31 oktober 2016

Med Lisa Cooper fra Democrats Abroad Norway.

Share
Posted in Økonomi | Comments closed

Lysglimt kommentar til NRK Debatten

Jeg var på NRK Debatten om USA valget / Donald Trump med programleder Ingunn Solheim.
Mange har reagert på at bare Brita Cappelen Møystad ble invitert videre inn i den seriøse debatten sammen med de voksne, men at jeg ikke ble invitert. NRK satt faktisk opp en “debatt” med fem deltagere som alle samme ønsker Clinton.
Dette er ikke tilfeldig, det hele er rigget, en setup for at jeg skulle fremstå som i beste fall “den underlige” Trump supporteren. Men jeg slo tilbake.
I denne videoen forteller jeg hvordan dette var en setup, hvordan disse tingene er rigget og hvordan man kan stå i det og slå tilbake.

Share
Posted in Økonomi | Comments closed