Category Archives: Skandinavia

Høring om boligboble

Denne uken var det rentemøte i Norges Bank, og som forventet kom det kritikk. Uendret styringsrente ga kronekursoppgang, og dette var det siste Norge trengte, lød det blant annet. Mandag denne uken utløp også høringsfristen til forslaget fra Finanstilsynet overlevert Finansdepartementet før påske. Blant høringssvarene er ett fra T. Kenworthy og ett fra J.K. Baltzersen. Begge disse […]

Share
Also posted in Finans, Økonomi | Comments closed

Vårt “moderne” banksystem

Mises Instituttet i Kanada kommenterte nylig en nyhetsrapport fra BBC om at HSBC hadde begynt å begrense uttak i Storbritannia. Dette er et godt eksempel på problemet med dagens fraksjonsreserve banksystemet og den statlige støtten til denne typen bankvirksomhet. Kundene opplevde at deres uttak var vilkårlige begrenset og at de måtte begrunne hvorfor de ville […]

Share
Also posted in Økonomi, Politikk | Comments closed

Notat om pengepolitikken til FrP’s programkomite

Skrevet av Thomas Kenworthy Innledning Finanskrisen hadde nettopp 5 års jubileum. Krisen vokser i omfang og krisen vil vedvare og utdypes til bank og pengevesenet blir reformert. Skadevirkningene for det norske folk er utålelige og den viktigste enkeltsaken ved valget i 2013 for folkets fremtid er utvilsomt en reform av bank og pengevesenet. Skadevirkningene av […]

Share
Also posted in Economics, Økonomi, Politikk, Samfunn | Comments closed

Noen tanker om årstalen

Av J.K. Baltzersen Den nytiltrådte sentralbanksjefen, Øystein Olsen, holdt torsdag sin første årstale for Norges Banks representantskap og andre inviterte. Vi kommenterer her kort innholdet i årstalen. Olsen beskrev i sitt foredrag 10 års erfaring med den såkalte inflasjonsstyringen. Han påpekte at inflasjonen fra 1970- og 80-tallet ikke er kommet tilbake. Han trakk frem avisoppslag […]

Share
Also posted in Finans, Økonomi | Comments closed

Et skritt mot det kontantløse samfunn i Danmark

Share
Posted in Skandinavia | Comments closed

Dansk statsminister med bok

Share
Also posted in Økonomi, Politikk | Comments closed